Ventilatsiooni paigaldus

Millele pöörata tähelepanu - ventilatsiooni paigaldus

Ventilatsiooni paigaldus on töö, mis tuleks jätta ekspertidele. Tööks on vajalikud spetsiifilised seadmed ja oskuslikud töövõtted, peab olema arusaam süsteemi töötamisest ja selle iseärasustest. Tihtipeale ilmnevad probleemid valesti paigaldatud süsteemiga alles kasutamise ajal, mil muudatuste tegemine on juba väga keeruline.

Ventilatsiooni paigaldus eeldab head ja läbimõeldud projekti, alles selle alusel on võimalik paigaldajatel teha enda tööd kvaliteetselt ja järelvalvel tööd kontrollida. Lõpuks on just paigaldajad need, kes torustikud, seadmed ja õhujaotajad lõplikult paika panevad, nii et nende valikul ei tohiks järeleandmisi teha.

Tänapäeva hooned ehitatakse energiatõhususe eesmärgil väga õhukindlaks. See tähendab, et sisuliselt ilma sundventilatsioonita õhuvahetus hoones puudub. Kui ventilatsioonisüsteem ei ole paigaldatud ja projekteeritud korrektselt, siis on sellel suur mõju sisekliimale ja seeläbi ka inimese tervisele. Sellepärast tuleks töö teostaja valikul kaaluda ka teisi aspekte peale hinna.

Milliseid materjale läheb vaja ventilatsiooni paigaldusel?

Ventilatsioonisüsteem saab alguse ventilatsiooniseadmest (loe lähemalt Soojustagastusega ventilatsioon), ventilatsiooniseade võtab väljast puhta õhu ja juhib selle mööda torustikku ruumidesse laiali. Ventilatsiooniseadmest tekkiva müra vähendamiseks kasutatakse mürasummuteid. Õhk puhutakse ruumi läbi sissepuhkeplafoonide ja tõmmatakse ruumist välja läbi väljatõmbeplafoonide. Värske õhk antakse üldiselt „puhastesse“ ruumidesse nagu näiteks: elutoad, magamistoad, puhkeruumid, kontorid ja tõmmatakse välja „mustadest“ ruumidest: tualetid, duširuumid, panipaigad, köök. Õhk liigub ruumide vahel läbi siirdeõhuresti või ukse alla jäätava pilu.

Ventilatsiooni paigalduses kasutame peamiselt järgmiste tootjate materjale:

Ets Nord – Koduleht

Lindab – Koduleht

Ventilatsiooni paigaldus

Kui pikk on ventilatsioonisüsteemi eluiga?

Ventilatsioonisüsteemi eluiga sõltub sellest kui järjepidevalt tehakse süsteemile ja selle komponentidele hooldust ja millise kvaliteediga seadmeid on kasutatud. Täites hooldusjuhendit on süsteemide eluiga vähemalt 10 aastat, tõenäoliselt rohkemgi.

Kui palju maksab ventilatsiooni paigaldus?

Ventilatisooni paigalduse hinna määrab hoone suurus, süsteemi keerukus, kasutatavate seadmete ja teiste süsteemi osade hind ja kogus. Kuna iga hoone on enda lahenduselt erinev nõuab see ka personaalset lähenemist. Enda küsimustega võib julgelt meie meeskonna poole pöörduda, nõustame ja koostame Teile personaalse hinnapakkumise.

Soovid hinnapakkumist või konsultatsiooni?