Teenused

Meie pakutavad teenused

Kütte-, ventilatsiooni, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine. Ventilatsioonisüsteemide paigaldamine, mõõdistamine ja hooldus.

01.

Projekteerimine

Parima tulemuse saamiseks hakkab tehnosüsteemide valmimine projekteerimisest. Arvestame enda töös alati hetkel kehtivaid standardeid ja tellija soove.

02.

Paigaldamine

Ventilatsioonisüsteemide paigaldamisel jälgime erinevaid rahvuvahelisi nõudeid. Professionaalse lõpptulemuse saamiseks kasutame kvaliteetseid materjale ja töövahendeid.

03.

Mõõdistamine

Iga ventilatsioonisüsteem peab olema mõõdistatud. Sellega tagatse hoone igasse ruumi projektijärgne õhuvooluhulk.

04.

Hooldamine

Pakume enda ja ka teiste paigaldatud süsteemidele ja seadmetele hooldust. Olgu selleks filtrite vahetamine või mõne keerukama tehnosüsteemi komponendi vahetamine.

Tööde teostamise järjekord

01.

Hinnapakkumine

Olles saatnud meile hinnapakkumise tegemiseks vajalikud andmed, saame Teile teha soovitud pakkumise.

02.

Projekteerimine

Kui on tellitud ka projekteerimistööd, siis peale pakkumise kinnitamist alustame nendega.

03.

Paigaldamine

Kui projekt on valmis ja Tellijaga kooskõlastatud, siis saame alustada paigaldamistöödega.

04.

Mõõdistamine/hooldus

Viimasteks etappideks on ventilatsioonisüsteemi mõõdistamine ja vajadusel tulevikus hooldamine.

Soovid hinnapakkumist või konsultatsiooni?